SMC Recruitment 2023

SMC Recruitment 2023 : જાણો પોસ્ટ, લાયકાત, પગાર અને અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

SMC Recruitment 2023 : સુરત મહાનગરપાલિકા એક સ્વસ્થ અને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. જેના ભાગરૂપે સ્વસ્થ સુરતની સ્વસ્થ ભરતી પણ કરવામાં આવે છે. જેના ભાગ રૂપે SMC … Read more