IDBI બેંક ભરતી 2023

IDBI બેંક ભરતી 2023: 600 જગ્યાઓ, 25,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિના પગાર, ઓનલાઈન અરજી

IDBI બેંકે PGDBF દ્વારા જુનિયર આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની 600 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર 30 સપ્ટેમ્બર, 2023 સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી કરવી. આ જાહેરાતમાં શૈક્ષણિક લાયકાત, … Read more