iti government job

ITI Ahwa Recruitment 2023 : આહવા આઇટીઆઇ માં આવી પ્રવાસી સુપરવાઇઝર ની જગ્યા પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી

ITI Ahwa Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે, આહવા આઇટીઆઇમાં પ્રવાસી સુપરવાઇઝરની જગ્યા પર ભરતી ની જાહેરાત બહાર … Read more