આર્થિક વૃદ્ધિ, ખાદ્ય અને ઊર્જા સુરક્ષા અને જળવાયુ પરિવર્તન પર નેતાઓએ ચર્ચા કરી

By Sajesh Patel 

11 સપ્ટેમ્બર 2023  

જી20 સમિટ 2023

ભારત દ્વારા યોજાયેલી 2023ની જી20 સમિટ વિશ્વના 20 સૌથી મોટા અર્થતંત્રોના રાષ્ટ્રપતિઓ અને વડા પ્રધાનોની મુલાકાત હતી.

મુખ્ય મુદ્દાઓ

સમિટમાં ચર્ચા કરવામાં આવેલા મુખ્ય મુદ્દાઓમાં આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસ, ખાદ્ય અને ઊર્જા સુરક્ષા, જળવાયુ પરિવર્તન, કોવિડ-19 રોગચાળાની પ્રતિક્રિયા અને આતંકવાદ અને ગુનાઓ સામે લડવાનો સમાવેશ થાય છે.

આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસ

નેતાઓએ સમૃદ્ધ અને સમાવેશી વિશ્વ માટે આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા પર સંમત થયા.

ખાદ્ય અને ઊર્જા સુરક્ષા

નેતાઓએ ખાદ્ય અને ઊર્જાની વધતી જતી કિંમતોનો સામનો કરવા માટે કામ કરવા પર સંમત થયા.

જળવાયુ પરિવર્તન

નેતાઓએ જળવાયુ પરિવર્તનને ટાળવા માટે વધુ કરવા પર સંમત થયા.

કોવિડ-19 રોગચાળાની પ્રતિક્રિયા

નેતાઓએ કોવિડ-19 રોગચાળાના વૈશ્વિક સ્વાસ્થ્ય સંકટનો સામનો કરવા માટે એકસાથે કામ કરવા પર સંમત થયા.

આતંકવાદ અને ગુનાઓ સામે લડવું

નેતાઓએ આતંકવાદ અને ગુનાઓ સામે લડવા માટે એકસાથે કામ કરવા પર સંમત થયા.

ભારતે વૈશ્વિક આર્થિક અને રાજકીય સંઘર્ષમાં વધુ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે