GIDB Recruitment 2023

ગુજરાત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ ગાંધીનગરમાં વિવિધ જગ્યા પર ભરતી 

ભરતી કરનાર સંસ્થાનું નામ

ગુજરાત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ ગાંધીનગર

Image Source : Google

પોસ્ટનું નામ

ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર,જુનિયર ટાઉન પ્લાનર,પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટ,ઓટોકેટ ઓપરેટર 

Image Source : Unsplash

કુલ જગ્યા

કુલ 19 જગ્યા પર ભરતી

Image Source : Unsplash

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ મુજબ 

Image Source : Unsplash

પગાર ધોરણ 

રૂ 13000 થી 75000 સુધી 

Image Source : Unsplash

અરજી કરવાની તારીખ 

08 જૂન થી 27 જૂન 2023 સુધી

Image Source : Unsplash

અરજી કરવાની પદ્ધતિ 

ઓફલાઇન છે સરનામું જાણવા અહી ક્લિક કરો.  

Image Source : Unsplash

GIDB Gandhinagar Recruitment 2023 Official Website

www.gidb.org 

Image Source : Unsplash

વધુ જાણકારી માટે અહી ક્લિક કરો

Image Source : Unsplash