ગ્રામીણ બેન્ક માં 8 હજારથી વધુ જગ્યા પર ભરતી ની જાહેરાત જાણો તમામ બાબત 

સંસ્થાનું નામ

બેન્કિંગ કર્મચારી પસંદગી સંસ્થા (ગ્રામીણ બેન્ક ભરતી)

Image Source : Google

પોસ્ટ નામ

ઓફિસર સ્કેલ 2,3/પ્રોબેશનરી ઓફિસર/ક્લાર્ક

Image Source : Unsplash

કુલ જગ્યા

કુલ 8612 જગ્યા પર ભરતી

Image Source : Unsplash

શૈક્ષણિક લાયકાત

બેચલર ઓગ ડિગ્રી/સ્નાતક/ડિપ્લોમા

Image Source : Unsplash

વય મર્યાદા

18 થી 40 વર્ષ વધુમાં વધુ 

Image Source : Unsplash

અરજી કરવાની તારીખ

01 જૂન થી 21 જૂન 2023 સુધી

Image Source : Unsplash

અરજી કરવાની પદ્ધતિ 

ઓનલાઈન કરવાની રહશે.

Image Source : Unsplash

IBPS Official Website

www.ibps.in

Image Source : Unsplash

વધુ ભરતીની જાણકારી માટે અહી ક્લિક કરો

Image Source : Unsplash