મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના  2023

By Sajesh Patel

12 સપ્ટેમ્બર 2023

મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી એક સરકારી યોજના છે

જેનો હેતુ ગર્ભવતી અને સગર્ભા સ્ત્રીઓને સરકારી સંચાલિત હોસ્પિટલોમાં મફત સગર્ભાવસ્થા અને પ્રસૂતિ સંભાળ પૂરી પાડવાનો છે.

આ યોજના હેઠળ, ગર્ભવતી સ્ત્રીઓને ઘણી બધી સેવાઓ મળે છે.

દર ચાર અઠવાડિયામાં નિયમિત મુલાકાત/પ્રસૂતિ /પ્રસૂતિ પછીની સંભાળ /નવજાત બાળકની સંભાળ

આ યોજના નો લાભ લેવા માટે શું શું પગલાં લેવા પડે છે ચાલો જાણીએ.

લાભાર્થીઓ આ યોજનાનો લાભ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સંચાલિત કોઈપણ સરકારી સંચાલિત હોસ્પિટલમાં મેળવી શકે છે.

મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના ગુજરાત સરકારની એક મહત્વપૂર્ણ યોજના છે જે ગર્ભવતી અને સગર્ભા સ્ત્રીઓના સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષાને સુધારવામાં મદદ કરે છે

આ યોજના હેઠળ, ગર્ભવતી સ્ત્રીઓને ગુણવત્તાયુક્ત અને સુરક્ષિત સગર્ભાવસ્થા અને પ્રસૂતિ સંભાળ મળે છે.