Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2023  મહિને 1000 રૂપિયા થી 9250 રૂપિયા સુધી મળશે પેન્શન

ભારત સરકાર દ્વારા Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2023 ની નવી શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

Image Source : Google

જેમાં ભારતના 60 વર્ષથી ઉપર ના વૃદ્ધોને દર મહિને 1000 રૂપિયા મળવાપાત્ર છે.

Image Source : Unsplash

Pradhan mantri pension yojana LIC દ્વારા સંચાલિત છે.

Image Source : Google

આ યોજના ની શરૂઆત LIC દ્વારા ભારત સરકાર ના સહકારથી 4 મી 2017 માં કરવામાં આવી હતી.

Image Source : Google

Pradhan mantri senior citizen pension yojana ની શરત એ છે કે નાગરિકે 10 વર્ષ સુધી LIC ની શરત મુજબ કરવાનું રહશે.

Image Source : Unsplash

1.50 લાખ રોકાણ - 1000 મહિને  15 લાખ રિકાન - 9250 મહિને

Image Source : Unsplash

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના ની અરજી www. licindia.in વેબસાઇટ પર જઈ કરી શકો છો.  

Image Source : Google

અથવા તો નજીક ની એલઆઇસી શાખ પર જઈ ને માહિતી મેળવી અરજી કરી શકો છો.

Image Source : Unsplash

pmvvy scheme in sbi