RBI Recruitment 2023 :  35 જુનિયર એન્જિનિયર જગ્યા પર ભરતી

રિઝર્વ બઁક ઓફ ઈન્ડિયામાં જુનિયર એન્જિનિયરની પોસ્ટ પર ભરતી જાહેરાત આવી છે. 

Image Source : Google

ભરતી કરનાર સંસ્થાનું નામ

રિઝર્વ બઁક ઓફ ઈન્ડિયા

Image Source : Google

પોસ્ટનું નામ

જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ ટેમાજ ઇલેક્ટ્રીકલ)

Image Source : Unsplash

કુલ જગ્યા

35 - જુનિયર એન્જિનિયર પોસ્ટ

Image Source : Unsplash

શૈક્ષણિક લાયકાત

ડિપ્લોમા/બીઇ/બી.ટેક 

Image Source : Unsplash

વય મર્યાદા

18 થી વર્ષ 27 વર્ષ સુધી

Image Source : Unsplash

અરજી કરવાની તારીખ

09 જૂન 2023 થી 30 જૂન 2023 સુધી

Image Source : Unsplash

અરજી કરવાની પદ્ધતિ

ઓનલાઈન માધ્યમથી

Image Source : Unsplash

RBI Official Website

www.rbi.gov.in

Image Source : Unsplash

વધુ  ભરતીની જાણકારી માટે 

Image Source : Unsplash