10 Pass Sarkari Naukri : 12543 જગ્યા પર સરકારી નોકરી મેળવવાનો તક

SSC Recruitment 2023  સંસ્થાનું નામ 

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન 

SSC Recruitment 2023  પોસ્ટ નામ

Image Source : Canva

વિવિધ પોસ્ટ 

SSC Recruitment 2023  કુલ જગ્યા 

12543 જગ્યા

Image Source : Unsplash

SSC Recruitment 2023  લાયકાત 

ધો.10 પાસ

Image Source : Unsplash

SSC Recruitment 2023  પગારધોરણ

રૂ 18,000 થી 22,0000 સુધી

Image Source : Unsplash

SSC Recruitment 2023  પસંદગી પક્રિયા

લેખિત પરીક્ષા/શારીરિક કસોટી/દસ્તાવેજ ચકાસણી/મેડિકલ ટેસ્ટ

Image Source : Unsplash

SSC Recruitment 2023  ફોર્મ ભરવાની તારીખ

14 જૂન થી 14 જુલાઇ 2023 સુધી

Image Source : Unsplash

SSC Recruitment 2023  ઓફિસિયલ વેબસાઇટ 

www.ssc.nic.in

Image Source : Unsplash