CBI

CBI Full From શું છે ? cbi તપાસ ક્યારે કરાવી શકાય ?

કોઈ પણ અપરાધી ને સજા આપવાનો કાનૂની નિયમ છે જેથી કરી કોઈ પણ અપરાધી બીજી વાર કોઈ અપરાધ કરતાં પહેલા સો વાર વિચારે પણ કોઈ ક વાર એવી પણ ઘટના … Read more