Indian Post GDS Recruitment 2023

Indian Post GDS Recruitment 2023 : ભારતીય ડાક વિભાગમાં 30041 જગ્યા પર ગ્રામીણ ડાક સેવક ની પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી

Indian Post GDS Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે, ભારતીય ટપાલ વિભાગમાં ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS),બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર,આસિસ્ટન્ટ … Read more