પ્રધાનમંત્રી સૂર્યોદય યોજના 2024

PM Suryoday Yojana 2024 : સૂર્યનો પાવર, તમારું ઘર! મફતમાં વીજળી, જાણો કેવી રીતે?

PM Suryoday Yojana : ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ છે અને તેની વીજળીની જરૂરિયાત પણ ખૂબ જ વધારે છે. ભારતની વીજળીની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે, સરકાર સૌર … Read more