SMC Recruitment 2023

SMC Recruitment 2023 : સુરત મહાનગર પાલિકા માં બાયોમેડીકલ ઇજનેર પોસ્ટ પર સીધી ભરતી, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04 સપ્ટેમ્બર 2023

SMC Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છેસુરત મહાનગર પાલિકામાં બાયોમેડીકલ ઇજનેર જગ્યા પર ભરતી ની જાહેરાત બહાર પાડવામાં … Read more

smc mphw recruitment 2023

SMC Recruitment MPHW 2023 : સુરત મહાનગર પાલિકા માં આવી પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી,જાણો સંપૂર્ણ વિગત

SMC Recruitment MPHW 2023 : જો તમે નોકરી ની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા હેલ્થ વર્કર પોસ્ટ પર ભરતી ની … Read more